Col·laboradors

-Directora d’art – Lídia Carrera – lidiacarrera@telefonica.net

-Disseny web – Carles Medina – carlesmedinabadosa@gmail.com

-Edició vídeo AIRE – Jordi Moliner – tertulio17@yahoo.es