Rafel Egea i els seus calidoscopis

El pintor Rafel Egea (Manresa, 1962) és un autodidacta que, segons em diuen, ha invertit 10 anys en preparar-se per realitzar aquesta exposició, la primera individual que realitza. Això diu molt al seu favor i el seu esforç té, a més, el merit d’haver aconseguit una sèrie de pintures molt notables. Són els que agrupa sota la denominació Calidoscopi -particularment prefereixo aquesta sèrie- ja que evoca la calidesa dels colors que empra, plenament encertada en tant que aconsegueix unir el dispers i crear una grata harmonia geomètrica. Una altre de les seves sèries -Naturalesa, Metròpolis i Gènesis- són interessants com a procés, però crec que Rafel Egea ha trobat en les seves visions calidoscòpiques no la meta, si no l’oportú punt de partida. Recomano la visita.

Rafel Egea i els seus calidoscopi. El Periódico de Cataluña, Cadena J. M. (16 Septembre 2002).